Grunde

Overgårdsallé Etape 2

Vi udbyder nu 13 nye boliggrunde på Overgårdsallé til salg til de angivne mindstepriser. I boligområdet er i dag opført 8 énfamiliehuse.

Grundstørrelser varierer mellem 1.000 og 1.350 m2.

Om Nykøbing

Overgårdsallé er beliggende i den sydvestlige del af Nykøbing ved indfaldsvejene Sallingsundvej og Limfjordsvej.

Området ligger i kort afstand til 

  • Store rekreative områder ved strand og fjord 
  • Det smukke skovområdet ved Legind Bjerge
  • Dueholmsskolen (4.-9. klasse), gymnasium, EUC, HF og VUC
  • Idrætsanlæg og arena.  

Se også:

Salgsvilkår af 03-08-2018

Oversigtskort

Ejendomskort

Måleblad 1 (Overgårdsallé 15-27)

Måleblad 2 (Overgårdsallé 02-28)

Lokalplan

Præsentation af Fælleshaven

Tingbogsattest

Servitutter

Kloaktegning

Situationsplan