Spring over kort (Tryk Enter)

Grunde

Aabro Fald og Vester Fald i Nykøbing M.

Luftfoto nov. 2022

Nu udbydes 3. etape til salg:

Vi oplever p.t. stor interesse for at etablere butikker på Aabro Fald, der har en særdeles attraktiv beliggenhed ved indfaldsvejen til Nykøbing midtby.

Derfor udbydes 3. etape med et erhvervsareal på ca. 7 ha. nu til salg.

Der kan løbende indsendes tilbud på grunde.

Mindsteprisen er 126 kr. pr. m2 ekskl. moms og tilslutningsbidrag.

Se salgsvilkår og relevante oplysninger nederst på siden.

Oversigt over området (klik på kortet for zoom):

Oversigtskort oktober 2022

Her finder du i dag Harald Nyborg, OK, Ford, Jem & Fix, T. Hansen, Jysk, OIL! Tank & Go, Morsø Kloakservice og Morsø El-Service. Derudover er McDonald's og Tesla ved at etablere sig i området - og flere er på vej...

Anvendelse:

Erhvervsområdet er forbeholdt butikker til særlig pladskrævende varegrupper og liberale erhverv. I 2021 blev området også udlagt til aflastningsområde for større udvalgsvarebutikker. 

Der er tilslutningspligt til fjernvarme, medmindre købers byggeri opfylder gældende bygningsreglements regler om lavenergibyggeri.

Nye grunde skal minimum være 2.000 m2.

Se også:

Salgsvilkår og tilbudsblanket (etape 3)

Online tilbudsblanket (Benyt NemID)

Lokalplan 17.141

Oversigtskort oktober 2022

Geoteknisk rapport (etape 3)

Oversigtskort for udført arkæologisk forundersøgelse (etape 3)

Delvis frigivelse af etape 3 for yderligere arkæologiske undersøgelser

Forureningsattest

Tingbogsattest 07-11-2022

Servituterklæring og servitutter (Etape 3)

Ejendomsdatarapport

BBR-Meddelelse for Tranevej 1

Morsø Forsynings takstblad