Spring over kort (Tryk Enter)

Grunde

Aabro Fald og Vester Fald i Nykøbing M.

Se video for området

Nu udbydes 3. etape til salg:

Vi oplever p.t. stor interesse for at etablere butikker på Aabro Fald, der har en særdeles attraktiv beliggenhed ved indfaldsvejen til Nykøbing midtby.

Derfor udbydes 3. etape med et erhvervsareal på ca. 7 ha. nu til salg.

Fristen for at indsende tilbud udløber mandag den 24. januar kl. 11:00.

Mindsteprisen er 126 kr. pr. m2 ekskl. moms og tilslutningsbidrag.

Se salgsvilkår og relevante oplysninger længere nede på siden.

Etablerede butikker:

Her finder du i dag OIL! Tank & Go, Jysk, T. Hansen, Jem & Fix, OK og Morsø El-Service. Derudover er Ford, Harald Nyborg og Morsø Kloakservice netop nu ved at etablere sig i området.

Anvendelse:

Erhvervsområdet er forbeholdt butikker til særlig pladskrævende varegrupper og liberale erhverv. I 2021 blev området også udlagt til aflastningsområde for større udvalgsvarebutikker. 

Der er tilslutningspligt til fjernvarme, medmindre købers byggeri opfylder gældende bygningsreglements regler om lavenergibyggeri.

Nye grunde skal minimum være 2.000 m2.

Se også:

Salgsvilkår (etape 3) og tilbudsblanket

Online tilbudsblanket (Benyt NemID)

Oversigtskort 2022

Lokalplan 17.141

Tingbogsattest

Servitut nr. 29 om byggepligt og tilbagekøbsret

Servitut om fjernvarmeledning

Tinglysningsrids til servitut om fjernvarmeledning

Ejendomsdatarapport

Forureningsattest

Servituterklæring (etape 3)

Geoteknisk rapport (etape 3)

Resultat af arkæologiske forundersøgelser (etape 2)

Morsø Forsynings takstblad

Aabro Fald 2021