Spring over kort (Tryk Enter)

Grunde

Aabro Fald og Vester Fald i Nykøbing M.

Luftfoto nov. 2022

Nu udbydes 3. etape til salg:

Vi oplever stor interesse for at etablere butikker på Aabro Fald, der har en særdeles attraktiv beliggenhed ved indfaldsvejen til Nykøbing midtby.

Her finder du i dag McDonald's, Harald Nyborg, OK, Ford, Jem & Fix, T. Hansen, Jysk, OIL! Tank & Go, Morsø Kloakservice og Morsø El-Service. Derudover er Tesla, Clever, Allego og Ionity ved at etablere sig i området.

Der er nu ca. 63.200 m2 til salg, heraf er ca. 33.300 m2 reserveret.

Der kan løbende indsendes tilbud på grunde.

Mindsteprisen er 126 kr. pr. m2 ekskl. moms og tilslutningsbidrag.

Se salgsvilkår og relevante oplysninger nederst på siden.

Anvendelse:

Erhvervsområdet er forbeholdt butikker til særlig pladskrævende varegrupper og liberale erhverv. I 2021 blev området også udlagt til aflastningsområde for større udvalgsvarebutikker. 

Der er tilslutningspligt til fjernvarme, medmindre købers byggeri opfylder gældende bygningsreglements regler om lavenergibyggeri.

Nye grunde skal minimum være 2.000 m2.

Se også:

Salgsvilkår og tilbudsblanket (etape 3)

Online tilbudsblanket (Benyt Nem ID eller Mit ID)

Lokalplan 17.141

Oversigtskort 16. maj 2023

Geoteknisk rapport (etape 3)

Frigivelsesbrev arkæologi af 05-12-2022 (Erstatter mail af 28-02-2022)

Forureningsattest

Tingbogsattest 07-11-2022

Servituterklæring og servitutter (Etape 3)

Ejendomsdatarapport

BBR-Meddelelse for Tranevej 1

Morsø Forsynings takstblad