Spring over kort (Tryk Enter)

Grunde

Aabro Fald og Vester Fald i Nykøbing M.

Se video for området

Nu udbydes 3. etape til salg:

Vi oplever p.t. stor interesse for at etablere butikker på Aabro Fald, der har en særdeles attraktiv beliggenhed ved indfaldsvejen til Nykøbing midtby.

Derfor udbydes 3. etape med et erhvervsareal på ca. 7 ha. nu til salg.

Der kan løbende indsendes tilbud på grunde.

Mindsteprisen er 126 kr. pr. m2 ekskl. moms og tilslutningsbidrag.

Se salgsvilkår og relevante oplysninger nederst på siden.

Oversigt over området (klik på kortet for zoom):

Oversigtskort 09-05-2022

Her finder du i dag Harald Nyborg, OK, Jem & Fix, T. Hansen, Jysk, OIL! Tank & Go, Morsø Kloakservice og Morsø El-Service. Derudover er Ford og McDonald's ved at etablere sig i området.

Anvendelse:

Erhvervsområdet er forbeholdt butikker til særlig pladskrævende varegrupper og liberale erhverv. I 2021 blev området også udlagt til aflastningsområde for større udvalgsvarebutikker. 

Der er tilslutningspligt til fjernvarme, medmindre købers byggeri opfylder gældende bygningsreglements regler om lavenergibyggeri.

Nye grunde skal minimum være 2.000 m2.

Se også:

Salgsvilkår (etape 3) og tilbudsblanket

Online tilbudsblanket (Benyt NemID)

Oversigtskort maj 2022

Lokalplan 17.141

Tingbogsattest

Servituterklæring og servitutter (Etape 3)

Ejendomsdatarapport

Forureningsattest

Geoteknisk rapport (etape 3)

Resultat af arkæologiske forundersøgelser (etape 2)

Morsø Forsynings takstblad

Kort over området maj 2022