Grunde

Aabro Fald i Nykøbing M.

(Se området i Google Maps - ved at klikke her)

Særdeles attraktiv beliggenhed ved indfaldsvejen til Nykøbing midtby. I området finder du i dag Jysk, T. Hansen, Jem & Fix og Elsø Biler.

Erhvervsområdet er forbeholdt butikker til særlig pladskrævende varegrupper og liberale erhverv.

Arealerne på Aabro Fald sælges i løbende budrunde uden fastsat mindstepris. Se salgsvilkår nedenfor.

Der er tilslutningspligt til fjernvarme, medmindre købers byggeri opfylder de til enhver tid gældende regler i bygningsreglementet om lavenergibyggeri.

Nye grunde skal minimum være 2.000 m2.

Tilslutningsbidrag til el, vand, varme og det offentlige spildevandsanlæg er ikke indeholdt i grundprisen.

Se også:

Salgsvilkår og tilbudsblanket

Lokalplan nr. 17.117

Kort over vejforsyning

Jordforureningsattester

Ejendomsdatarapport

Tingbogsattest

Morsø Forsynings takster 2018