Grunde

Aabro Fald i Nykøbing M.

(Se området i Google Maps - ved at klikke her)

Erhvervsområdet er forbeholdt butikker til særlig pladskrævende varegrupper og liberale erhverv.

Arealerne på Aabro Fald sælges i budrunde uden fastsat mindstepris. Se salgsvilkår nedenfor. Frist for afgive tilbud udløber den 26. oktober 2018 kl. 11:00.

Grundreservationer er ikke gældende i udbudsperioden.

Der er tilslutningspligt til fjernvarme, medmindre købers byggeri opfylder de til enhver tid gældende regler i bygningsreglementet om lavenergibyggeri.

Nye grunde skal minimum være 2.000 m2.

Tilslutningsbidrag til el, vand, varme og det offentlige spildevandsanlæg er ikke indeholdt i grundprisen.

Se også:

Salgsvilkår og tilbudsblanket af 19-09-2018

Lokalplan nr. 17.117

Kort over vejforsyning

Jordforureningsattester

Ejendomsdatarapport

Tingbogsattest

Reservationer mod Næssundvej

Morsø Forsynings takster 2018