Spring over kort (Tryk Enter)

Grunde

Erhvervsområde Præstbrovej i Erslev

Erhvervsgrunden Præstbrovej 14 udbydes nu til salg. Der er tale om råjord som køber selv skal byggemodne.

Du kan byde på det samlede areal på 252.966 m2, eller på en mindre del af arealet, dog minimum 4.000 m2. 

Området kan anvendes til lettere industri-, produktions- og fremstillingsvirksomheder, og virksomheder der arbejder med affald, genbrug, oplag, transport og logistik.

Kommunen forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud og evt. forkaste dem alle.

Budfristen udløber fredag den 21. maj 2021 kl. 11:00.

Se salgsmaterialet under kortbilaget.

Foto Mejerivej 7a

Se også:

Lokalplan nr. 18.12

Præstbrovej 14 - Salgsvilkår og tilbudsblanket 

Præstbrovej 14 - Tingbogsattest

Præstbrovej 14 - BBR

Præstbrovej 14 - Forureningsattest

Præstbrovej 14 - Kort over vejforsyning

Præstbrovej 14 - Ejendomsdatarapport 

Morsø Forsyning - takster