Spring over kort (Tryk Enter)

Grunde

Erhvervsområde på Præstbrovej i Erslev

Erhvervsområde på ca. 8 ha. udbydes til salg. 

I forbindelse med etablering af en kommunal omlastehal og øget efterspørgsel byggemodes området nu til erhvervsformål. Der kan etableres lettere industri-, produktions- og fremstillingsvirksomheder, og virksomheder der arbejder med affald, genbrug, oplag, transport og logistik.

Nye grunde skal mindst være 4.000 m2.

Mindsteprisen er 53 kr. pr. m2 ekskl. moms og tilslutningsbidrag.

Fristen for at afgive tilbud udløber fredag den 30. september, kl. 11:00.

Efter fristens udløb kan ledige arealer reserveres i op til 6 måneder.

Kommunen forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud og evt. forkaste dem alle.

Udbudsmateriale:

Salgsvilkår og tilbudsblanket 

Oversigtskort med det udbudte areal

Oversigtskort vedr. arkæologi undersøgelser

Ejendomsdatarapport

Lokalplan nr. 18.12

Kort over vejforsyning

Forureningsattest

Tingbogsattest og servitutter