Spring over kort (Tryk Enter)

Grunde

Erhvervsområde Præstbrovej i Erslev

Erhvervsgrunden Præstbrovej 14 udbydes nu til salg. Der er tale om råjord som køber selv skal byggemodne.

Der kan løbende indsendes købstilbud på grunde på mindst 4.000 m2.

Området kan anvendes til lettere industri-, produktions- og fremstillingsvirksomheder, og virksomheder der arbejder med affald, genbrug, oplag, transport og logistik.

Kommunen forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud og evt. forkaste dem alle.

Se salgsmaterialet under kortbilaget.

Foto Mejerivej 7a

Se også:

Lokalplan nr. 18.12

Præstbrovej 14 - Salgsvilkår og tilbudsblanket 

Præstbrovej 14 - Tingbogsattest

Præstbrovej 14 - BBR

Præstbrovej 14 - Forureningsattest

Præstbrovej 14 - Kort over vejforsyning

Præstbrovej 14 - Ejendomsdatarapport 

Morsø Forsyning - takster