Spring over kort (Tryk Enter)

Grunde

Erhvervsområde Præstbrovej i Erslev

Erhvervsgrunden Præstbrovej 14 udbydes til salg. 

Nyt projekt er på vej på en del af det udbudte areal, og der vil i den forbindelse blive udarbejdet et byggemodningsprojekt, som også vil omfatte det resterende udbudte område.

Der kan løbende indsendes købstilbud på grunde på mindst 4.000 m2.

Området kan anvendes til lettere industri-, produktions- og fremstillingsvirksomheder, og virksomheder der arbejder med affald, genbrug, oplag, transport og logistik.

Kommunen forbeholder sig ret til at vælge frit mellem de indkomne tilbud og evt. forkaste dem alle.

Se salgsmaterialet under kortbilaget.

Foto Mejerivej 7a

Se også:

Lokalplan nr. 18.12

Præstbrovej 14 - Salgsvilkår og tilbudsblanket 

Præstbrovej 14 - Tingbogsattest

Præstbrovej 14 - BBR

Præstbrovej 14 - Forureningsattest

Præstbrovej 14 - Kort over vejforsyning

Præstbrovej 14 - Ejendomsdatarapport 

Morsø Forsyning - takster