Spring over kort (Tryk Enter)

Grunde

Spændende udstykning med 19 attraktive parcelhusgrunde i Sehestedparken i Otterup

OM OMRÅDET:

Sehestedparken er en forholdsvis ny bydel i Otterup. Udstykningen har mange bæredygtige initiativer med grønne områder, stier, regnvandshåndtering og klima og kvalitet er blandt nogle af prioriteterne i den nye bydel.

I Sehestedparken i Otterup kan du skabe din drømmebolig tæt på både by og natur. Her vil du opleve sammenfaldet mellem mennesker og bæredygtig natur med rekreativt regnvandsbassin, omkringliggende flotte grønne områder med frugttræer, bærbuske og udsigt til den charmerende kærlighedssti. Området har aktiviteter for alle aldre, og der er rig mulighed for friluftliv og hyggelige stunder i det grønne.

Forfølge din boligrøm - køb en byggegrund i det naturskønne boligområde Sehestedparken.

Salgsmateriale:

Reserver byggegrund  her (Log ind med MitID) - det er ganske gratis og ufopligtende!

Du kan købe grunden ved at udfylde, underskrive og sende 
denne Købsblanket (word fil) til grundsalg@nordfynskommune.dk

Overtagelsesdagen er senest 3 måneder efter kommunens accept af købstilbud.

Afgift til digital tinglysning af skøde afholdes af kommunen. Hver part afholder omkostninger til egen advokat/rådgiver.

Kontakt Grundsalg

Vi kan hjælpe dig, hvis du har spørgsmål eller ønsker at købe eller reservere en grund.

Her kan du få hjælp - FAQ

Fakta om udstykningen:

  • I byggemodningen er planlagt etablering af 37 nye byggegrunde til åben lav bebyggelse samt én grund til tæt lav bebyggelse
  • Udformningen af byggemodningen bygger på "Fremtidens udstykninger, 2018".
  • Der etableres stiforbindelser fra byggemodningen og til "kærlighedsstien". Dette sikrer blandt andet adgang til Otterup centrum via den eksisterende sikre krydsning (bro) af Åkandevej.
  • I forbindelse med byggemodningen vil eksisterende 60 kW luftledninger skulle lægges i jorden
  • Der er i forbindelse med de arkæologiske udgravninger fundet emner at arkæologisk interesse, som gør der i foråret skal ske ekstra udgravninger af ca. 13.000m2.  
  • En grøn udstykning hvor de grønne arealer og samspillet med ”Kærlighedsstien” støtter op om Fri-Luft-Liv.
  • Vandet fra vejen føres på overfladen og giver grønne vandrender og grøfter denne udstykningen.

Visualisering af område

Visualisering af 03.03.2022

Udstykningsplan

Udstykningsplan