Spring over kort (Tryk Enter)

Grunde

Parcellerne ligger på Galgehøj i den vestlige del af Aars.

Der sælges i alt 86 byggegrunde.

Udstykningen er beliggende med let tilkørsel til omfartsvejen omkring Aars og let adgang til motorvej. 

Etape 1 + 2 Galgehøj
Er byggemodnet og klar til bebyggelse

Etape 3. Galgehøj
Parcellerne bliver endeligt udstykket og byggemodnet i efteråret 2020, og vil så være klar til bebyggelse.

Den oplyste pris er inklusiv tilslutningen til kloak 60.470 kr., forsyningsbidrag, vand 6.250 kr. og EL 19.250 kr.
Køber betaler hovedanlægs- og stikledningsbidrag direkte til Aars Vand, prisen er oplyst til 14.125 kr.
Køber betaler tilslutningen til varme, direkte til Aars Fjernvarmeværk, der har ansvaret for tilslutningen. Prisen kan fås ved henvendelse til værket.

Se droneoptagelse af grunde i Aars

Bilag 1. Lokalplan 1070

Bilag 2. Lokalplan 1094

Bilag 3. Foreløbig udstykningsplan

Bilag 4. Foreløbig Udstykningsplan etape 3

Bilag 5. Højdekoter 0.5m

Bilag 6. Kotekort etape 3

Bilag 7. Udstykning, luftfoto

Bilag 8. Udstykning, luftfoto etape 2

Bilag 9. Udstykningsplan

Bilag 10. Udstykningsplan etape 2

Bilag 11. Måleblad etape 1

Bilag 12. Måleblad etape 2

Foreløbig udstykningsplan med højdekoter etape 2

Vilkår, Galgehøj etape 1+2

Vilkår, Galgehøj etape 3

Geoteknisk Rapport

Som en del af det samlede udbudsmateriale skal der gøres opmærksom på at, Vesthimmerlands Kommunes Økonomiudvalg den 11. marts 2020 besluttede at ændre handelsbetingelserne for køb af boliggrund.
Dette betyder at der i handler indgået efter denne dato, vil blive ændret i den i forvejen tinglyste servitut, der omhandler videresalg af ubebygget grund.
Det vil fremadrettet betyde at en ubebygget grund ikke kan videresælges, før den er tilbudt til Vesthimmerlands kommune for 90% af overtagelsesprisen.

Billedet viser byggemodningen på Galgehøj.