Grunde

Parcellerne ligger på Galgehøj i den vestlige del af Aars.

Etape 1. Galgehøj nr. 1 - 107
Er byggemodnet og klar til bebyggelse

Etape 2. Galgehøj nr. 109 - 144
De bliver endeligt udstykket og byggemodnet i løbet af sommeren 2019, hvor køberne kan gå i gang med at bygge på parcellerne.

Den oplyste pris er inklusiv tilslutningen til kloak 60.470 kr., forsyningsbidrag, vand 6.250 kr. og EL 19.250 kr.
Køber betaler hovedanlægs- og stikledningsbidrag direkte til Aars Vand, prisen er oplyst til 14.125 kr.
Køber betaler tilslutningen til varme, direkte til Aars Fjernvarmeværk, der har ansvaret for tilslutningen. Prisen kan fås ved henvendelse til værket.

Der sælges i alt 55 byggegrunde.

Udstykningen er beliggende med let tilkørsel til omfartsvejen omkring Aars og let adgang til motorvej. 

Bilag 1. Lokalplan 1070

Bilag 2. Foreløbig udstykningsplan

Bilag 3. Højdekoter 0.5m

Bilag 4. Udstykning, luftfoto

Bilag 5. Udstykning, luftfoto etape 2

Bilag 6. Udstykningsplan

Bilag 7. Udstykningsplan etape 2

Bilag 8. Måleblad etape 1

Foreløbig udstykningsplan med højdekoter

Vilkår, Galgehøj

Billedet viser byggemodningen på Galgehøj.