Grunde

Den oplyste pris er inklusiv tilslutningen til kloak 60.470 kr., forsyningsbidrag, vand 6.250 kr. og EL 19.250 kr.

Køber betaler hovedanlægs- og stikledningsbidrag direkte til Aars Vand, prisen er oplyst til 14.125 kr.

Køber betaler tilslutningen til varme, direkte til Aars Fjernvarmeværk, der har ansvaret for tilslutningen. Prisen kan fås ved henvendelse til værket.

Der sælges i første omgang 25 byggegrunde af i alt 55.

Byggemodningen af området er igangsat og forventes færdigudstykket ultimo 2018.

De resterende 30 grunde der er beliggende i de 2 sydligste områder i Delområde A og Delområde B, forventes udbudt i efteråret 2018.

Udstykningen er beliggende med let tilkørsel til omfartsvejen omkring Aars og let adgang til motorvej. 

Bilag 1. Lokalplan 1070

Bilag 2. Foreløbig udstykningsplan

Bilag 3. Højdekoter 0.5m

Bilag 4. Udstykning, luftfoto

Bilag 5. Udstykningsplan

Bilag 6. Måleblad

Foreløbig udstykningsplan med højdekoter

Vilkår, Galgehøj

Billedet viser byggemodningen på Galgehøj.