Spring over kort (Tryk Enter)

Grunde

En stor parcelhusbyggegrund udbydes til salg i nyt attraktivt boligområde i Sehestedparken i Otterup. 

Udbudsperioden løber fra den 17. august 2022 til den 1. september 2022 kl. 23:59. I denne periode er det udelukkende muligt at afgive købstilbud.

 • Grundstørrelse - storparcelhusgrund er på 4.074 m2.
 • Mindsteprisen er fastsat til 3.360.000 kr. ekskl. moms og eksklusiv tilslutningsbidrag.
 • Areal m2

  Minimumpris kr. ekskl. moms

  Minimumpris kr. inkl. moms

   4.074

   3.360.000

   4.200.000

 • Salg af byggegrunde er momspligtig, og købesummen tillægges derfor den til enhver tid gældende moms. 
 • Grunden skal overtages snarest muligt (tidligst 1. oktober 2022 og senest 1. december 2022).

Storparcelhusgrunden ligger i tilknytning til byens nyeste attraktiv parcelhusboligområde Sehestedparken i Otterup. Der er 20 minutters kørsel til Odense og beliggenheden er dermed attraktiv for pendlere. Sehestedparken er en helt ny bydel i Otterup. Bydelen udmærker sig blandt andet ved en række grønne og rekreative initiativer. Det gælder grønne områder, stier og bæredygtige løsninger inden for regnvandshåndtering og klima. Høj kvalitet er også en gennemgående prioritet i den nye bydel. 

Tekniske forhold:

Området er umatrikuleret og en del af matrikel nr. 1lk, Nislevgård Hgd.

Byggegrunden er ikke byggemodnet. Udgifterne til byggemodningen skal afholdes af køber selv, herunder alle anlægs- og driftsudgifter til vejanlæg, gadelys, beplantning af grønne områder kloakering og forsyning. Køber vil også skulle aftale det praktiske arbejde omkring tilslutning og forsyninger med diverse forsyningsleverandører og betale alle omkostninger, herunder el, kloak, vand, varme.

Udbudsmateriale:

Læs mere og kontakt:

Oplev Otterup: https://www.visitnordfyn.dk/nordfyn/oplevelser/byer/otterup

Kontakt grundsalgsmedarbejder Viktoriya Zelenyak på tlf. 20 51 77 05 eller på mail vz@nordfynskommune.dk

Her kan du få hjælp - FAQ

Fakta om udstykningen:

 • Der er planlagt etablering af 37 nye byggegrunde til åben lav bebyggelse samt én grund til tæt lav bebyggelse
 • Udformningen af byggemodningen bygger på "Fremtidens udstykninger, 2018".
 • Der etableres stiforbindelser fra byggemodningen og til "kærlighedsstien". Dette sikrer blandt andet adgang til Otterup centrum via den eksisterende sikre krydsning (bro) af Åkandevej.En grøn udstykning hvor de grønne arealer og samspillet med ”Kærlighedsstien” støtter op om Fri-Luft-Liv.
 • Vandet fra vejen føres på overfladen og giver grønne vandrender og grøfter denne udstykningen.

Visualisering af 30.06.2022