Spring over kort (Tryk Enter)

Grunde

Vesthimmerlands Kommune udbyder Kelddalvej 12, Nibe

Vesthimmerlands kommune overtog grunden som et nedrivningsprojekt, dette er nu fuldført. Grunden der er tilbage efter nedrivningen sendes derfor i udbud. Der er tale om matrikel 19 Kelddal Gde., Blære beliggende på Kelddalvej 12, Nibe.
Ifølge tingbogen er det fulde areal af matriklen 1.200m2, heraf udgør vej 0m2.

De indkommende bud vil blive vurderet ud fra vilkårene om;

  • Beskrivelse af fremtidig anvendelse af grunden
  • Højeste Købstilbud på grunden

Køber gøres opmærksom på, at såfremt denne ønsker at tillægge ejendommen med eksisterende jordstykker kan ejendommen blive til en landbrugsejendom med landbrugspligt. Det vil kræve en vurdering fra landbrugsstyrelsen om de vil godkende en sådan sammenlægning.

Sådan afgives af bud
Budgiver opfordres til at se hele udbudsmaterialet igennem inden der afgives bud. Det samlede materiale skal tages i betragtning inden der afgives bud. Bud der ikke opfylder konditionerne i udbudsmaterialet afvises. Et korrekt afgivet bud er afgivet på budblanket i udbudsmateriale og indeholder bankaccept eller bankgaranti. Der afgives bud på den blanket, der er en del af det samlede materiale. Blanketten sendes sammen med bankaccept/garanti i en lukket kuvert til Vesthimmerlands Kommune, Post Box 67, 9600 Aars mærket ”Lukket bud – Kelddalvej 12, Nibe”. Eller blanketten afleveres på Rådhuset, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars i en lukket kuvert mærket ”Lukket bud – Kelddalvej 12, Nibe”. Bud kan tillige afgives på salg@vesthimmerland.dk, dog skal blanketten til afgivelse af bud vedhæftes som pdf-fil, tillige med bankaccept/garanti. Det er ikke nok, at skrive buddet i mailen, det skal afgives på blanketten. I emnefeltet på mailen skrives ”Lukket bud – Kelddalvej 12, Nibe”. Det er tilbudsgiver der bærer risikoen for, at tilbuddet kommer rettidigt frem inden for fristen.

Det samlede udbudsmateriale
Det samlede udbudsmateriale består af:

Spørgsmål til udbuddet
Du er velkommen til at stille spørgsmål til udbudsmaterialet. Du kan stille dine spørgsmål til Vesthimmerlands kommune att. Grundsalg e-mail salg@vesthimmerland.dk. Eventuelle svar på spørgsmål til udbudsmateriale vil blive offentliggjort på kommunens grundsalgsside, sammen med udbudsmaterialet