Spring over kort (Tryk Enter)

Grunde

OBS - NY BUDFRIST 15. August 2024 ! (Se rettelsesblad under bilag)


Vesthimmerlands Kommune udbyder Himmerlandsgade 25, Aars - Gl. svømmehals grund som projektudbud.

 

Beskrivelse af grunden

Vesthimmerlands Kommune udbyder hele grunden beliggende Himmerlandsgade 25, Aars - Gl. svømmehal matrikel 2a Aars Præstegård, Aars. Arealet bliver udbudt i 3 projekter, hvor der kan bydes på 1 eller flere af projekterne. Arealet udgøre samlet ca. 8.000 kvm. fordelt på 3 projektudbud (Se hver enkelt projekt uden bilag)

Arealet er beliggende i byzone. Vesthimmerlands Kommune udbyder arealet til salg, som udgangspunkt udstykkes hele matriklen i 3 dele til 3 froskellige projekter. Såfremt budgiver ønsker at købe hele matriklen eller 2 delområder, bedes budgiver tydeligt oplyse herom. De indkomne projektilbud vil blive vurderet ud fra opfyldelsen af de nedenfor politiske ønsker og den tilbudte pris for arealet. Nærmere beskrevet som følger:
• Den tilbudte pris vægter 50 pct.
• Tilbuddets planmæssige tanker, visioner og ideer til områdets udvikling vægter 50 pct.
I forbindelse med afgivelse af bud på delområdet, forventes det, at der følger en udførlig plan for områdets fremtid, som kan foreligges økonomiudvalget samt planafdelingen.

  • Delområde A måler ca. 3.450 m2, men kan varigere efter endelig udstykning. Vesthimmerlands Kommune lægger op til, at der kan bygges etagebyggeri på delområdet A. Vesthimmerlands Kommune har ikke fastlagt sig på en ønsket højde for byggeriet, og vil i samråd med en investor, lave et passende projekt for delområdet.
  • Delområde B måler ca. 2.400 m2, men kan varigere efter endelig udstykning. Vesthimmerlands Kommune lægger op til, at der kan bygges tæt-lav på delområdet B, evt. til seniorboligfællesskab. 
  • Delområde C måler ca. 2.400 m2, men kan varigere efter endelig udstykning. Vesthimmerlands Kommune lægger op til, at der kan bygges tæt-lav på delområdet C, evt. til seniorboligfællesskab. 

Det samlede udbudsmateriale består af:

Budgiver opfordres til at se hele udbudsmaterialet igennem inden der afgives bud. Det samlede materiale skal tages i betragtning inden der afgives bud. Bud der ikke opfylder konditionerne i udbudsmaterialet afvises. Et korrekt afgivet bud er afgivet på budblanket i udbudsmateriale og indeholder bankaccept eller bankgaranti. Der afgives bud på den blanket, der er en del af det samlede materiale. Blanketten sendes sammen med bankaccept/garanti i en lukket kuvert til Vesthimmerlands Kommune, Post Box 67, 9600 Aars mærket ”Lukket bud – Delområde (A,B eller C) Gl. Svømmehals grund Aars”. Eller blanketten afleveres på Rådhuset, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars i en lukket kuvert mærket ”Lukket bud – Delområde (A,B eller C) Gl. Svømmehals grund Aars” Uanset om kuverten sendes eller afleveres skal den være Vesthimmerlands Kommune i hænde senest den torsdag 15. august 2024 kl. 14.00 Bud kan tillige afgives på salg@vesthimmerland.dk, dog skal blanketten til afgivelse af bud vedhæftes som pdf-fil, tillige med bankaccept/garanti. Det er ikke nok, at skrive buddet i mailen, det skal afgives på blanketten. I emnefeltet på mailen skrives ”Lukket bud – Delområde (A,B eller C) Gl. Svømmehals grund Aars”. Det er tilbudsgiver der bærer risikoen for, at tilbuddet kommer rettidigt frem inden for fristen.