Spring over kort (Tryk Enter)

Grunde

Informationsmateriale

Måleblad

Fjordsiden

Heltborg ligger i Fjordlandet og er en smuk beliggende, idyllisk landsby med stor udstykning mod syd-øst. Alle Fjordsidens udstykninger har en formidabel udsigt over Limfjorden.

Heltborg Kirke ligger midt mellem den gamle by og den nye udstykning.

Den gamle skole i Heltborg fungerer som museum, en filial af Museet for Thy og Vester Hanherred med fokus på dels Thy-malere: Jens Søndergaard, Leo Estvad og Ellen Raadahl, dels jernalderbopladser med udstillingshuse og arbejdende værksteder. "Den gamle mølle" ligger i den østlige del af byen, er smukt restaureret og åben for publikum.

Ved siden af kirken ligger Heltborg Forsamlingshus. Desuden rummer byen en aktiv borgerforening samt idrætsanlæg med klubhus. Nærheden til Hurup (2 km)gør byen oplagt som boligområde i tilknytning hertil.

I Hurup findes bl.a. skole, fritidsordning, børnehave, svømmehal, rideskole, wellness, dagligvarer- og specialbutikker.

Området er udstykket og byggemodnet i 2001 og består af 15 parcelhusgrunde.

Udstykningen er omfattet af lokalplan nr. 4-12.

I grundprisen er indregnet tilslutningsbidrag til offentlig kloak og elforsyning.

Tilslutning til vand betales af køber.

Ved afgivelse af købstilbud forbeholder Thisted Kommune sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud i henhold til § 6 i Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunale ejendomme. 

Skole og pasningsmulighed: Kommunal dagplejer i Hurup, samt private dagplejere i Heltborg og Hurup. Børnehaven Skattekisten i Hurup med integreret vuggestue, SFO og Hurup skole (til og med 9. klasse)

www.hurupskole.dk

Indkøb i Hurup: Netto, Fakta, Rema1000, Aldi og Spar(Åbent alle dage)

Forsyningsvirksomhedernes hjemmeside

www.ernergi-hurup.dk

www.thistedvand.dk

Der tages forbehold for eventuelle fejl i oplysninger om grundene.