Grunde

Strandparken i Nykøbing M.

Ubebygget areal på ca. 2,1 ha. sælges ved offentlig budrunde med budfrist fredag den 25. september 2020, kl. 11:00.

Der er tale om råjord, som ikke er byggemodnet.

Arealet ligger i Strandparken i tilknytning til golfbane, skydebane og renseanlæg.

Del nr. 3 på ca. 9.900 m2 er udlagt til erhverv (renseanlæg o. lign.)

Del nr. 2 på ca. 2.800 m2 og del nr. 4 på ca. 8.400 m2 er udlagt til offentlige grønne områder.

Mindsteprisen er 28,43 kr. pr. m2 ekskl. moms.

Tilslutningsbidrag til el, vand, varme og det offentlige spildevandsanlæg er ikke indeholdt i grundprisen.

Se også:

Salgsvilkår for arealer i området ved Strandparken i Nykøbing Mors

Landinspektørrids

Lokalplan 17.128 

Tingbogsattest

Ejendomsdatarapport

Forureningsattest

Kort over vejforsyning

BBR-Meddelelse

Ejendomsskattebillet

Oplysning om fortrydelsesret