Spring over kort (Tryk Enter)

Grunde

Eghøjparken i Nykøbing M.

Det nye boligkvarter Eghøjparken er i 2020 etableret med udstykning af 12 attraktive boliggrunde på mellem 1.250 og 1.350 m2.

Boligområdet ligger i den vestlige udkant af Nykøbing M., umiddelbart syd for det eksisterende villakvarter Rolstrupparken.

Grundene er byggemodnet og klar til overtagelse straks.

De oplyste grundpriser er inkl. moms og tilslutningsbidrag til el, vand og kloak.

Mulige varmekilder: Varmepumpe (luft eller jord) eller elvarme.

Du kan reservere en ledig grund. Så bliver grunden ikke solgt, uden du først er blevet spurgt om du vil købe den. Se reservationsvilkår her.

Alle kan indsende et købstilbud til den fastsatte pris for en reserveret grund, men skal så afvente besked på om reservationen udnyttes inden for fristen.

Se relevante bilag, salgsvilkår og links nederst på siden.

Om området Eghøj i Nykøbing

Eghøj er beliggende ca. 1,3 km. vest for Nykøbing centrum ved indfaldsvejene Limfjordsvej og Næssundvej.

Der er ca. 1,5 km's afstand til MC Holms Skole og Dueholmsskolen (4.-9. klasse), gymnasium, EUC, HF og VUC, samt idrætsanlæg og arena.  

Umiddelbart øst for Eghøj er et rekreativt naturområde, der tidligere har været udlagt som golfbane.

Se også:

Salgsvilkår og købsblanket (17-06-2021)

Måleblad af 9. marts 2020

Oversigtsplan

Lokalplan 17.137 ved Eghøj

Geoteknisk placeringsundersøgelse af 28-03-2019

Tingbogsattest for den afgivende ejendom Eghøj 6B

Forureningsattest (søg på adressen)

Oversigtskort fibernet

Oversigtskort vand

Oversigtskort afløb

Oversigtskort el

Servituterklæring

Tinglyst servitut om begrænsning vedr. varmekilde

Tinglyst servitut om byggepligt og tilbagekøbspligt

Grundenes højdeniveau (koter) og afstand til højspændingsledning 

Kort med mål og koter - Eghøjparken 1

Kort med mål og koter - Eghøjparken 2

Kort med mål og koter - Eghøjparken 3

Kort med mål og koter - Eghøjparken 4

Kort med mål og koter - Eghøjparken 5

Kort med mål og koter - Eghøjparken 6

Kort med mål og koter - Eghøjparken 7 

Kort med mål og koter - Eghøjparken 8

Kort med mål og koter - Eghøjparken 9

Kort med mål og koter - Eghøjparken 10

Kort med mål og koter - Eghøjparken 11

Kort med mål og koter - Eghøjparken 12

M.C. Holms Skole

Dueholmskolen