Spring over kort (Tryk Enter)

Grunde

Eghøjparken i Nykøbing M.

Nyt boligkvarter Eghøjparken etableres i 2020 med udstykning af 12 attraktive boliggrunde på mellem 1.250 og 1.350 m2.

Boligområdet ligger i den vestlige udkant af Nykøbing M., umiddelbart syd for det eksisterende villakvarter Rolstrupparken.

Den igangværende byggemodning forventes endelig afsluttet i løbet af oktober måned.

De oplyste grundpriser er inkl. moms og tilslutningsbidrag til el, vand og kloak.

Det er muligt at reservere en af de ledige grunde i max. 3 måneder. Reservationer kan ikke forlænges.

Se relevante bilag, salgsvilkår og links nederst på siden.

Om området Eghøj i Nykøbing

Eghøj er beliggende ca. 1,3 km. vest for Nykøbing centrum ved indfaldsvejene Limfjordsvej og Næssundvej.

Der er ca. 1,5 km's afstand til MC Holms Skole og Dueholmsskolen (4.-9. klasse), gymnasium, EUC, HF og VUC, samt idrætsanlæg og arena.  

Umiddelbart øst for Eghøj er et rekreativt naturområde, der tidligere har været udlagt som golfbane.

Se også:

Salgsvilkår og købsblanket (29-09-2020)

Måleblad af 9. marts 2020

Oversigtsplan

Lokalplan 17.137 for Eghøj

Geoteknisk placeringsundersøgelse af 28-03-2019

Tingbogsattest for den afgivende ejendom Eghøj 6B

Forureningsattest (søg på adressen)

Situationsplan/foreløbig kloaktegning

Kontakt Morsø Forsyning A/S vedr. spørgsmål om kloak

Servituterklæring

Tinglyst servitut om begrænsning vedr. varmekilde

Tinglyst servitut om byggepligt og tilbagekøbspligt

Grundenes højdeniveau (koter) og afstand til højspændingsledning

Kort med mål og koter - Eghøjparken 5

Kort med mål og koter - Eghøjparken 6

Kort med mål og koter - Eghøjparken 9

Kort med mål og koter - Eghøjparken 11

Kort med mål og koter - Eghøjparken 12

M.C. Holms Skole

Dueholmskolen