Grunde

Eghøjparken i Nykøbing M.

Nu er der godt nyt til jer som venter med længsel på at udleve boligdrømmen i det nye efterspurgte boligkvarter Eghøj.

Det nye boligområde etableres i den vestlige udkant af Nykøbing M., umiddelbart syd for det eksisterende villakvarter Rolstrupparken.

Der er udstykket 12 nye byggegrunde med grundstørrelser mellem 1.250 og 1.350 m2. 

Forventet tidsplan 2020 (opdateret 12-06-2020):

  • Medio juli:   Afslutning byggemodning (forbehold for vejrlig)
  • August:       Overtagelsesdag for solgte grunde

De oplyste grundpriser er inkl. moms og tilslutningsbidrag til el, vand og kloak.

Det er nu muligt at reservere en af de ledige grunde i max. 3 måneder. Reservationer kan ikke forlænges.

Se relevante bilag, salgsvilkår og links nederst på siden.

Om området Eghøj i Nykøbing

Eghøj er beliggende ca. 1,3 km. vest for Nykøbing centrum ved indfaldsvejene Limfjordsvej og Næssundvej.

Der er ca. 1,5 km's afstand til MC Holms Skole og Dueholmsskolen (4.-9. klasse), gymnasium, EUC, HF og VUC, samt idrætsanlæg og arena.  

Umiddelbart øst for Eghøj er et rekreativt naturområde, der tidligere har været udlagt som golfbane.

Se også:

Salgsvilkår og købsblanket (opdateret 12-06-2020)

Måleblad af 9. marts 2020

Oversigtsplan

Lokalplan 17.137 for Eghøj

Geoteknisk placeringsundersøgelse af 28-03-2019

Tingbogsattest for den afgivende ejendom Eghøj 6B

Forureningsattest for den afgivende ejendom Eghøj 6

Situationsplan/foreløbig kloaktegning

Kontakt Morsø Forsyning A/S vedr. spørgsmål om kloak

Servituterklæring

Tinglyst servitut om begrænsning vedr. varmekilde

Tinglyst servitut om byggepligt og tilbagekøbspligt

Grundenes højdeniveau (koter) og afstand til højspændingsledning

Kort med mål og koter - Eghøjparken 5

Kort med mål og koter - Eghøjparken 6

Kort med mål og koter - Eghøjparken 9

Kort med mål og koter - Eghøjparken 11

Kort med mål og koter - Eghøjparken 12

M.C. Holms Skole

Dueholmskolen