Grunde

Eghøjparken i Nykøbing M.

Nu er der godt nyt til alle jer som venter med længsel på at udleve boligdrømmen i det nye efterspurgte boligkvarter Eghøj.

Det nye boligområde etableres i den vestlige udkant af Nykøbing M., umiddelbart syd for det eksisterende villakvarter Rolstrupparken.

Der bliver udstykket 12 nye byggegrunde med grundstørrelser mellem 1.250 og 1.350 m2. 

Forventet tidsplan 2020 (opdateret 16-04-2020):

  • April:          Opstart grundsalg ved offentligt udbud
  • Medio april: Opstart byggemodning
  • Ultimo maj: Budfrist udløber den 29. maj kl. 11:00
  • Medio juli:   Afslutning byggemodning (forbehold for vejrlig)
  • August:       Overtagelsesdag for solgte grunde

Salg vil ske til højestbydende. Mindstepriserne er angivet som "Pris inkl. moms" i oversigten til højre.

Mindstepriserne er inkl. moms og tilslutningsbidrag til el, vand og kloak.

Det er ikke muligt at reservere grundene i udbudsperioden.

Se relevante bilag, salgsvilkår og links nederst på siden.

Om området Eghøj i Nykøbing

Eghøj er beliggende ca. 1,3 km. vest for Nykøbing centrum ved indfaldsvejene Limfjordsvej og Næssundvej.

Der er ca. 1,5 km's afstand til MC Holms Skole og Dueholmsskolen (4.-9. klasse), gymnasium, EUC, HF og VUC, samt idrætsanlæg og arena.  

Umiddelbart øst for Eghøj er et rekreativt naturområde, der tidligere har været udlagt som golfbane.

Se også:

Salgsvilkår og tilbudsblanket

Måleblad af 9. marts 2020

Oversigtsplan

Lokalplan 17.137 for Eghøj

Geoteknisk placeringsundersøgelse af 28-03-2019

Tingbogsattest for den afgivende ejendom Eghøj 6B

Forureningsattest for den afgivende ejendom Eghøj 6

Situationsplan/foreløbig kloaktegning

Kontakt Morsø Forsyning A/S vedr. spørgsmål om kloak

Servituterklæring

M.C. Holms Skole

Dueholmskolen