Grunde

Smedebjergevej 4, Vils

Boliggrund på ca. 1.250 m2 beliggende i Vils midtby.

Budfrist: Fredag den 29. november 2019, kl. 11:00

Om Vils

Vils er placeret midt på Mors i tæt nærhed til både Nykøbing og Thisted. Landskabet omkring Vils er karakteriseret ved åbne landbrugsflader med store og sammenhængende dyrkede marker, vandløbet ’Præstegårdsbækken’ og Smedebjerge Skov.

Vils har cirka 450 indbyggere og er en af de få landsbyer på Mors, der oplever et stigende indbyggertal. Det er en by med købmand, bager, folkeskole og ældrecenter. 

Se også:

Salgsvilkår og tilbudsblanket for Smedebjergevej 4

Tingbogsattest

Ejendomsskatteattest

BBR-Meddelelse

Lokalplan nr. 13.1

Ejendomsdatarapport

Kort over vejforsyning

Forureningsattest

Vilsby.dk

Naturgasselskabet Evida (tidligere HMN Gasnet P/S)

Sydmors Skole og Daghus