Grunde

Ejendommen Præstbrovej 32, Erslev

Forhenværende Præstbro Børnehave, der lukkede i 2016.

En stor og velholdt ejendom på 684 m2 opført i 1998 i røde sten med ensidet taghældning og loft i kip. Til bygningen hører en velanlagt grund på 7.072 m2.

Ejendommen er velegnet til erhvervsformål, eller en kombination af bolig og erhverv.

Her er tale om en velvedligeholdt bygning med mange kvaliteter som

- gode dagslysforhold
- stor variation i rumstørrelser
- primære rum med store rummelige kvaliteter
- god forbindelse og kontakt mellem inde- og udeareal
- Veletableret haveanlæg med træer, buske og et delvis kuperet terræn
- En bygningsarkitektur som stadig holder efter 20 år

Kontakt os på telefon 99 70 70 06 for aftale om besigtigelse af ejendommen.

Budfrist: Mandag den 16. december 2019 kl. 11:00

Se også:

Flere billeder

Salgsvillkår og tilbudsblanket

Lovkrav og forudsætninger for ændret anvendelse af ejendommen

Lokalplan

BBR-Meddelelse

Ejendomsvurdering

Tingbogsattest

Servitut

Ejendomsdatarapport

El-rapport

Boligeftersyn

Energimærke

Kort over vejforsyning

Jordforureningsattest

Betaling for at blive koblet af gasnettet