Spring over kort (Tryk Enter)

Grunde

Biersted, Hedebovej

Området er beliggende i den sydlige del af Biersted. Området ligger tæt på en af de gennemgående veje gennem Biersted og med direkte tilknytning til eksisterende bebyggelse mod nord og øst. Mod syd er der marker. Området er tæt på dagligvarebutik og pasningsordning.

Link til derforjammerbugt.dk

Lokalplan 28-004

Salgsbetingelser

Tilslutningsafgifter