Spring over kort (Tryk Enter)

Grunde

Vesthimmerlands Kommune udbyder to erhvervsgrunde i Aalestrup som projektsalg.
Toftegårdsvej 28 og Bakkegårdsvej 9.

Toftegårdsvej 28
Arealet er 19.376 m² og består af matrikelnr. 2hø og 2ig, Aalestrup By, Aalestrup.
Arealet er opkøbt af tidligere IF Recykling.

Bakkegårdsvej 9
Arealet er 31.311 m² og består at matrikelnr. 35, Aalestrup By, Aalestrup.

Udbudsmateriale
Samlet udbudsmateriale
Bilag a
Bilag b
Bilag c
Kommuneplan
Lokalplan

Spørgsmål til udbud

Spørgsmål og besvarelse

Vilkår for bud

Der kan afgives bud på 2 måder:

DEL I
Der kan bydes på Toftegårdsvej 28 og Bakkegårdsvej 9, eksklusiv oprensning af forureningen.
Hvis du ønsker at bydes på grundene skal du anvendes budblanket nr. I. Budblanketten skal indeholde beskrivelse hvilket projekt man ønsker at anvende grundene til.
Reglerne for udbud og salg af kommunale grunde findes i Styrelseslovens § 68, og udbudsbekendtgørelsen.

Du byder ved at bruge budblanketten

DEL II
Der kan bydes på Toftegårdsvej 28 og Bakkegårdsvej 9, Aalestrup inklusiv oprensning af forureningen
Hvis du ønsker at byde på grundene, samt anlægsopgaven med at oprense forureningen skal du anvendes budblanket II. Budblanketten skal indeholde beskrivelse af hvilket projekt grundene skal anvendes til. Særskilt skal det beskrives hvordan det anlægsopgaven med oprensning af forureningen på Toftegårdsvej 28 og Bakkegaardsvej 9 håndteres.
Tilbud på køb af grundene til projekt og anlægsopgaven vedr. oprensning af forureningen skal være adskilt og individuelle. De må IKKE ligges sammen til en samlet pris.
Udbuddet af forureningsopgaven er en bygge og anlægsopgave. Reglerne for dette udbud findes i Udbudsloven, kommunens egen vedtaget politik for udbud af bygge og anlægsopgaver, samt AB 92.

Du byder ved at bruge budblanketten

Frist for bud
Du kan afgive dit bud ved at udfylde budblanketten, som er en del af det samlede udbudsmateriale.
Blanketten skal sendes i en lukket kuvert til Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars mærket "Projekt, Aalestrup".

Bud skal indleveres hos Vesthimmerlands Kommune Den 1. marts 2021 kl. 12.00 

Budfristen udskydes til den 25. marts kl. 12.00

Ved afgivelse af bud, bekræfter du samtidig at have læst det samlede udbudsmateriale.

Vesthimmerlands Kommune kan forkaste alle indkomne bud jf. lov om kommuners Styrelse §68 og bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011