Grunde

Udbudsperioden kører fra 28. juli 2020 til 28. august 2020.
De indkommende bud vil blive behandlet på Økonomiudvalgsmøde den 9. september 2020.

Parcellerne ligger på Galgehøj i den vestlige del af Aars. De bliver endeligt udstykket og byggemodnet i løbet af efteråret 2020, hvor køberne kan gå i gang med at bygge på parcellerne.

På Galgehøj etape 3 udbydes 31 boligparceller af i alt 46.
Etape 1 og 2 består af 55 grunde.
Udstykningen er beliggende med let tilkørsel til omfartsvejen omkring Aars og let adgang til motorvej. 

Tilslutninger:
Indehold i købsprisen er tilslutninger til spildevand 60.470 kr., vand 6.250 kr. og el 19.250 kr.
Køber betaler hovedanlægs- og stikledningsbidrag direkte til Aars Vand, prisen er oplyst til 14.125 kr.
Køber betaler tilslutningen til varme, direkte til Aars Fjernvarmeværk, der har ansvaret for tilslutningen. Prisen kan fås ved henvendelse til værket.

Grundene udbydes med en mindstepris på 580 kr. (for delområde A) / 680 kr. (for Delområde C) kr. pr. m² ekskl. tilslutningsafgifter.

Alle bud, der er kommet ind korrekt og til rette tid, åbnes den 28. august 2020 kl. 10.00. Åbningen af bud sker ikke i overværelse af de, som har givet bud.
De bud, der er kommet ind, bliver behandlet på Økonomiudvalgsmødet den 9. september 2020. På mødet træffer Økonomiudvalget beslutning om, buddene bliver accepteret eller afvist.
Når beslutningen fra Økonomiudvalget er tilgængelig(formentlig torsdag den. 10. september 2020), får budgiverne besked på beslutningen på deres individuelle bud. Der gives besked via mail eller digital post.

Vilkår for udbud
Blanket til afgivelse af bud
Bilag 1. Lokalplan 1094
Bilag 2. Udstykningsplan med del nr. og anslået areal
Bilag 3. Kotekort