Grunde

Vesthimmerlands Kommune sælger Boldrupvej 58, Simested.

Arealet udbydes til salg i 2 dele, fælles for arealerne er at de ikke kan bebygges.
Del 1 udbydes til have og del 2 til eng.

Arealerne udbydes til salg på følgende betingelser:

  • Arealet sælges som beset
  • Køber afholder alle omkostninger til landmåler i forbindelse med en matrikulær sag
  • Køber udarbejder skøde, og afholder omkostningerne hertil
  • der må ikke opføres ny beboelse på arealerne

Hvis du ønsker at byde på grunden, skal du udfylde blanketten og sende den til Vesthimmerlands Kommune, Postboks 67, 9600 Aars eller aflevere den på Rådhuset, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars. Kuverten du sender eller afleverer i, skal være lukket og mærkes med "Boldrupvej 58".

Du kan også sende dit bud på mail til salg@vesthimmerland.dk. Blanketten med dit bud skal være vedhæftet som fil til mailen. I emnefeltet skal du skrive "Lukket bud, Boldrupvej 58".

Budblanket del 1
Budblanket del 2

Dit bud skal indleveres til Vesthimmerlands Kommune senest den 3. august 2020 kl. 09.00.