Grunde

Vesthimmerlands Kommune udbyder Havnepladsen 14 Hvalpsund, 9640 Farsø, som et projektudbud.
Budgiver skal sammen med budblanketten, fremsende tilbud indeholdende et projekt om opførelse af bygninger.

Arealet der er uudstykket, er ca. 2000 m², og udbydes som erhvervsjord.

Arealet udbydes med en mindstepris på 50 kr. pr. m² ekskl. moms.

Vesthimmerlands kommune afholder kloakbidragsudgifterne i forbindelse med handlen.
Køber afholder udgift til øvrige tilslutninger, så som el, vand og varme.

Køber afholder udgifterne til Landinspektør i forbindelse med en eventuel matrikulær sag.

Arealet er kortlagt som mindre forurenet på Regionens hjemmeside, og vil skulle oprenses inden overtagelse, sælger afholder udgiften.

Hvis du har spørgsmål til byggeri på grunden, kan du sende en mail til byggesag@vesthimmerland.dk 

Hvis du ønsker at byde på grunden, skal du udfylde blanketten og sende den til Vesthimmerlands Kommune, Postboks 67, 9600 Aars eller aflevere den på Rådhuset, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars. Kuverten du sender eller afleverer i, skal være lukket og mærkes med Lukket kuvert, Havnepladsen, Hvalpsund.

Du kan også sende dit bud på mail til salg@vesthimmerland.dk. Blanketten med dit bud skal være vedhæftet som fil til mailen. I emnefeltet skal du skrive Lukket bud, Havnepladsen, Hvalpsund.

Dit bud og beskrivelse af projektet skal indleveres senest den 7. oktober 2019 kl. 10.00.

Lokalplan