Grunde

Vesthimmerlands Kommune sælger matr. 8fv og del af matr. 8b, Overlade By, Overlade, beliggende Bjørnsholmvej 148, Overlade. 
Det udbudte areal udgør ca. 4.600 m2.

Arealet udbydes med følgende betingelser:

  • Køber forestår og afholder udgifter til landinspektør, ved opdeling af matr. 8b.
  • Køber forestår og afholder udgifter til oprydning af arealet, så det fremstår ryddeligt
  • Handlen er betinget af Vesthimmerlands Kommune og Geodatastyrelsens endelige godkendelse af den matrikulære ændring.

Hvis du har spørgsmål til byggeri på grunden, kan du sende en mail til byggesag@vesthimmerland.dk 

Hvis du ønsker at byde på grunden, skal du udfylde blanketten og sende den til Vesthimmerlands Kommune, Postboks 67, 9600 Aars eller aflevere den på Rådhuset, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars. Kuverten du sender eller afleverer i, skal være lukket og mærkes med Lukket kuvert, Bjørnsholmvej, Overlade.

Du kan også sende dit bud på mail til salg@vesthimmerland.dk. Blanketten med dit bud skal være vedhæftet som fil til mailen. I emnefeltet skal du skrive Lukket bud, Bjørnsholmvej, Overlade.

Dit bud skal være indleveret senest den 29. august 2019 kl. 16.00.