Grunde

Vesthimmerlands Kommune sælger matrikel nr. 2æ, Dybvad mølle, Aars, beliggende centralt i Aars.
Arealet udgør ca. 1.725 m².

Arealet er i dag i Kommuneplan 2017 udlagt til offentligt formål – anvendelse af arealet til andet end offentligt formål vil kræve ændret planlægning for arealet.

Vesthimmerlands Kommune er indstillet på, i samråd med køber, at ændre på gældende planlægning for området.

Arealet kan efter nærmere aftale med Vesthimmerlands Kommune, anvendes til offentligt formål, erhverv og bolig (under særlige forhold).

Såfremt arealet skal bruges til boligformål, skal der etableres særligt støjdæmpende tiltag grundet nærliggende erhverv.

I forbindelse med salg, udstykkes arealet.

Hvis du ønsker at byde på grunden, skal du udfylde blanketten og sende den til Vesthimmerlands Kommune, Postboks 67, 9600 Aars eller aflevere den på Rådhuset, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars. Kuverten du sender eller afleverer i, skal være lukket og mærkes med: Lukket kuvert, Hobrovej, Aars.

Bud skal indleveres senest torsdag den 1. august 2019 kl. 12.00.
Bud der indleveres senere vil ikke komme med i betragtning.

Indkomne bud vil blive behandlet på Økonomiudvalgets møde den 21. august 2019.
Når beslutningen er tilgængelig vil budgiver få besked på udfaldet af deres individuelle bud, enten via mail eller digital post.

Vesthimmerlands Kommune kan forkaste alle indkomne bud, jf. lov om kommuners Styrelse §68 og bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011