Grunde

Vesthimmerlands Kommune sælger Galgehøj Delområde C
Parcellen udbydes til ét samlet boligprojekt.

Delområde C er 9.281 m2 og er udlagt til tæt-lav bebyggelse.
I udstykningen er der mulighed for at bygge makimalt 20 boliger.

Se droneoptagelse af grunde i Aars

Vilkår for bud
Du kan afgive dit bud ved at udfylde budblanketten, som er en del af det samlede udbudsmateriale.
Blanketten skal sendes i en lukket kuvert til Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars mærket "Galgehøj delområde C".
Sammen med budblanketten skal du vedlægge en beskrivelse af projektet.

Bud skal indleveres hos Vesthimmerlands Kommune.

Indkomne bud vil blive behandlet af Økonomiudvalget.
Når beslutningen er tilgængelig vil budgiver få besked på udfaldet af deres individuelle bud, enten via mail eller digital post.

Ved vurdering af bud vil projektet vægtes med 40% og prisen vil vægtes med 60%
Arealet udbydes uden mindstepris, dog med mulighed for at Vesthimmerlands Kommune kan forkaste alle indkomne bud jf. lov om kommuners Styrelse §68 og bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011

Det samlede udbudsmateriale
Vilkår for udbud
Blanket til afgivelse af bud
Bilag 1: Lokalplan 1070
Bilag 2: Udstykningsplan
Bilag 3: Kotekort

Spørgsmål og svar til udbud