Grunde

Vejrum - Kronborgdige

Areal i Vejrum sælges samlet eller udstykket til mindre parceller. Arealet er i lokalplan nr. 310 udlagt til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse i form af række-, kæde- eller dobbelthuse.

Arealet kan udstykkes i mindre parceller med en minimums størrelse på 350 m2.

Det vil kunne afgives frit bud på grundene. Kommunalbestyrelsen vil efterfølgende tage stilling til om buddet kan accepteres.