Spring over kort (Tryk Enter)

Grunde

Projektgrunden Grønnegade 5, Nykøbing M.

Attraktiv beliggende grund på 2.974 m2 i Nykøbing midtby i tilknytning til byens gågademiljø.

Grunden ønskes bebygget med etage-boligbebyggelse, f.eks. punkthuse i op til max 5 etager.

Grunden udbydes uden en fastsat mindstepris.

Tilbud på grunden skal indeholde et skitseprojekt med forslag til grundens bebyggelse.

Se også:

Salgsvilkår og tilbudsblanket

Landinspektørrids

Forureningsattest

Supplerende miljøteknisk forureningsundersøgelse

Tingbogsattest

Servitut om færdselsret og forbud mod restaurations- og hotelvirksomhed

Servitut om vej mv, carport/garage, forbud mod restauration og hotel

Lokalplan nr. 17.52

Servitut om tilmelding til Oliebranchens Miljøpulje

Ledningsejeroplysninger

Ejendomsvurdering

Ejendomsdatarapport

Kort over vejforsyning