Grunde

Østerbakken i Vils - Etape 3

Særdeles attraktivt boligkvarter med store grunde og kuperet terræn, beliggende i byens udkant i naturskønne omgivelser.

Etape 3 består af 11 nye boliggrunde i den sydlige del af Østerbakken. Grundstørrelserne varierer mellem 1.273 og 1.575 m2.

Forventet tidsplan 2020 (opdateret 06-04-2020):

  • April: Opstart grundsalg ved offentligt udbud
  • Medio april: Opstart byggemodning
  • Ultimo maj: Budfrist udløber fredag den 29. maj kl. 11:00
  • Medio juli:   Afslutning byggemodning (med forbehold for vejrlig)
  • August:       Overtagelsesdag for solgte grunde

Salg vil ske til højestbydende. Mindstepriserne er angivet som "Pris inkl. moms" i oversigten til højre.

Mindstepriserne er inklusiv moms og tilslutningsbidrag til el, vand og kloak.

Det er ikke muligt at reservere grundene i udbudsperioden.

Se kortbilag, salgsvilkår med bilag og relevante links under billedet.

Om Vils

Vils er placeret midt på Mors i tæt nærhed til både Nykøbing og Thisted. Landskabet omkring Vils er karakteriseret ved åbne landbrugsflader med store og sammenhængende dyrkede marker, vandløbet ’Præstegårdsbækken’ og Smedebjerge Skov.

Vils har cirka 450 indbyggere og er en af de få landsbyer på Mors, der oplever et stigende indbyggertal. Det er en aktiv by med bl.a. gode indkøbsmuligheder, daginstitution, folkeskole og ældrecenter. 

Se også:

Salgsvilkår og tilbudsblanket

Lokalplan 13.4 Østerbakken

Kortbilag/måleblad af 27-03-2020

Tingbogsattest Doktorvej 23 (afgivende ejendom)

Forureningsattest Doktorvej 23 (afgivende ejendom)

Kloaktegning

Kontakt Morsø Forsyning A/S vedr. spørgsmål om kloak

Sydmors Skole og Børnehus

Naturgasselskabet Evida

Vils og Omegns Borgerforening