Spring over kort (Tryk Enter)

Grunde

Østerbakken i Vils - Etape 3

Særdeles attraktivt boligkvarter med store grunde og kuperet terræn, beliggende i byens udkant i naturskønne omgivelser.

Etape 3 består af 11 nye boliggrunde i den sydlige del af Østerbakken. Grundstørrelserne varierer mellem 1.273 og 1.575 m2.

De angivne priser er inklusiv moms og tilslutningsbidrag til el, vand og kloak.

Du kan reservere en ledig grund. Så bliver grunden ikke solgt, uden du først er blevet spurgt om du vil købe den. Se reservationsvilkår her.

Alle kan indsende et købstilbud til den fastsatte pris for en reserveret grund, men skal så afvente besked på, om reservationen udnyttes inden for den fastsatte frist.

Se kortbilag, salgsvilkår med bilag og relevante links under billedet.

Om Vils

Vils er placeret midt på Mors i tæt nærhed til både Nykøbing og Thisted. Landskabet omkring Vils er karakteriseret ved åbne landbrugsflader med store og sammenhængende dyrkede marker, vandløbet ’Præstegårdsbækken’ og Smedebjerge Skov.

Vils har cirka 450 indbyggere og er en af de få landsbyer på Mors, der oplever et stigende indbyggertal. Det er en aktiv by med bl.a. gode indkøbsmuligheder, daginstitution, folkeskole og ældrecenter. 

Se også:

Salgsvilkår og købsblanket (28-10-2020)

Lokalplan 13.4 Østerbakken 

Kortbilag/måleblad af 27-03-2020

Tingbogsattest Doktorvej 23 (afgivende ejendom)

Forureningsattest Doktorvej 23 (afgivende ejendom)

Tinglyst servitut om byggepligt og tilbagekøbspligt

Forureningsattest (søg på adressen)

Kort med mål og koter - Østerbakken 29

Kort med mål og koter - Østerbakken 32

Kort med mål og koter - Østerbakken 33

Kort med mål og koter - Østerbakken 34

Kort med mål og koter - Østerbakken 35

Kort med mål og koter - Østerbakken 36

Kort med mål og koter - Østerbakken 38

Kort med mål og koter - Østerbakken 39

Kloaktegning

Kontakt Morsø Forsyning A/S vedr. spørgsmål om kloak

Se også ledige grunde for Østerbakken Etape 1

Se også ledige grunde for Østerbakken Etape 2

Sydmors Skole og Børnehus

Naturgasselskabet Evida

Vils og Omegns Borgerforening