Spring over kort (Tryk Enter)

Grunde

Toldkammerbygningen, Havnen 4, Nykøbing Mors

Nu sælges en yderst attraktiv projektejendom med en unik beliggenhed ved Nykøbing Byhavn.

Foto Toldkammerbygningen

Den bevaringsværdige bygnings arkitektur skal respekteres og den fremtidige anvendelse skal understøtte udviklingsplanen for Nykøbing Mors Havn.

Derfor skal bud på ejendommen også indeholde en projektbeskrivelse.

Ejendommen udbydes uden en fastsat mindstepris, hvor både pris og projektet vil indgå som udvælgelseskriterier.

Budfrist: Udløb den 8. august 2022 og der er modtaget tilbud på ejendommen.

Se også:

Salgsvilkår af 21-06-2022 for Toldkammerbygningen

Online tilbudsblanket

Udviklingsplan for Nykøbing Mors Havn

Situationsplan stueplan

Situationsplan 1. sal

BBR-Meddelelse

Ejendomsvurdering

Tingbogsattest

Servitut tinglyst 28-10-1986

Ejendomsdatarapport

Kort over vejforsyning

Forureningsattest

Energimærke